fbpx

Service 1

Service 1

Service 1

Service 1

ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ KPS

Διαθέτουμε συστήματα στάθμευσης οχημάτων KPS και εξασφαλίζουμε για εσάς επιπλέον θέσεις στάθμευσης. Αυτά τα συστήματα είναι μια ιδανική λύση για κάλυψη της υποχρέωσης που αφορά στις θέσεις παρκινγκ σε νεόδμητες οικοδομές. Ο διαθέσιμος χώρος είναι αυτός που καθορίζει κάθε φορά τις μηχανικές διατάξεις και τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν. Κύριος παράγοντας διαχωρισμού είναι ως προς το διαθέσιμο βάρος πυθμένα αλλά και ως προς το διαθέσιμο ύψος οικοδομής. Δίνουμε την δυνατότητα στάθμευσης διαφόρων τύπων και διαστάσεων.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ KTS

Τα εν λόγω συστήματα ανύψωσης χρησιμοποιούνται κυρίως στην μεταφορά οχημάτων από το ισόγειο στο υπόγειο, ή μεταξύ δύο ή περισσότερων ορόφων. Δίνουν λύσεις στην περίπτωση αδυναμίας κατασκευής ράμπας ή ανελκυστήρα οχήματος.

Goto Top